Ota yhteyttä, puh.: 09 488455

                    041 5047141


Gestalt- eli hahmoterapia on kokonaisvaltainen ja kokemuksellinen psykoterapian muoto, jossa pääpaino on tiedostaminen nykyhetkessä, kehollisessa läsnäolossa ja monimuotoisessa kontaktissa ympäristöön. Gestalt-terapiassa on vaikutteita monista terapiasuuntauksista ja siinä sovelletaan luovasti erilaisia välineitä, kuten draaman keinoja, hengitys- ja läsnäolokokeiluja. Terapian teoreettinen ja filosofinen näkökulma perustuu dialogiseen eksistentialismiin, kokemukselliseen fenomenologiaan, gestalt-psykologiaan sekä kenttäteoriaan.


Gestalt-terapiaistunnoissa lähdetään liikkeelle nykyhetkestä: siitä, mitä asiakas kokee, tuntee, minkälaisia mielikuvia, unia, intuitioita ja muistoja asiakkaalla on juuri tässä ja nyt. Terapeutti saattaa esimerkiksi esittää havainnon jostakin asiakkaan eleestä, asennosta, äänensävystä tai ehdottaa jonkun harjoituksen tekemistä. Näillä asiakasta kutsutaan luovaan vuorovaikutussuhteeseen, jossa hän voi harjoitella tiedostamisen kasvattamista itsestä, ympäristöstä ja niiden välisestä suhteesta.

Terapeutin tuella asiakas voi maadoittua ja keksiä luovia tapoja sopeutua ja suhtautua maailmaan. Näin vapautuu voimavaroja ja asiakas voi ottaa vastuuta omista valinnoistaan.


Onnistuneen terapiaprosessin perustana on luottamuksellinen vuorovaikutussuhde, joka gestalt-terapiassa pyritään muodostamaan mahdollisimman dialogiseksi ja tasavertaiseksi. Terapeutti-asiakas-suhde on dynaaminen ihmisuhde, jossa molemmilla osapuolilla on vastuuta. Terapian tavoitteet riippuvat asiakkaasta ja hänen tarpeistaan. Terapeutti tukee asiakasta omiin oivalluksiin ja ahaa-elämyksiin sekä rohkaisee häntä tuskallistenkin asioiden tiedostamisessa. Ongelmallistamisen sijaan keskeinen tavoite on nykyisyys ja eloisa elämä, jossa keho, mieli ja tunteet ovat virtaavassa yhteydessä toisiinsa sekä muihin ihmisiin.


Nykyhetken kokemuksessa menneisyys kulkee mukanamme mm. kehollisten tuntemusten ja tunteiden muodossa. Syiden sijaan terapiassa kiinnitetään kuitenkin huomiota niiden ilmenemismuotoihin nykyisessä elämäntilanteessa. Keskeneräisille ja ratkaisemattomille asioille yritetään nykyhetken avulla luoda konkreettinen hahmo, jonka avulla ympyrä saadaan sulkeutumaan ja henkilö voi vapautua menneisyydestä juontuvista tunnepatoumistaan, kehon oireistaan ja juuttuneista ajatuksistaan. Saksankielinen sana gestalt tarkoittaa hahmon lisäksi myös eheyttä, kokonaisuutta ja muotoa.
Gestalt-terapia terapiamuotona