Ota yhteyttä, puh.: 09 488455

                    041 5047141


Autan sinua tarpeidesi ja toiveidesi mukaan


Voit syventää kanssani ymmärrystäsi ja tietoisuuttasi elämäntilanteestasi, ihmissuhteistasi sekä elinympäristöistäsi. Käydä turvallisesti läpi elämänkriisejä, suruja tai menetyksiä. Oppia ja harjoitella läsnäolon, tiedostamisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen taitoja.

Asiakaskuntani koostuu yksilöistä, pareista ja ryhmistä. Yleisimmin ihmiset etsivät apua minulta masennukseen, ahdistukseen, pelkoihin (esim. sosiaaliset tilanteet), kriiseihin ja traumoihin. Olen työskennellyt myös asiakkaiden kanssa, joilla on diagnosoitu persoonallisuushäiriö.


Esimerkkejä tilanteista, joissa olen ollut mukana edistämässä asiakkaan hyvinvointia


Psykoterapiaan hakeutuvat henkilöt kokevat usein, että heillä on ongelmia, joihin he eivät löydä vastauksia yksikseen. Ongelmat tuntuvat psyykkisinä ja fyysisinä oireina, kuten ahdistuksena, masennuksena, pelkoina tai kipuina. Vaikka ympäröivät olosuhteet eivät muuttuisi, voimme terapiassa oppia mikä meille sopii, kuka meille sopii ja miten voimme tulla paremmin toimeen ihmisten sekä ympäristön kanssa. Tavalla, joka ravitsee ja on elämisen arvoinen. Elämästä tulee muutakin kuin vain sen läpi pärjäämistä.  Tiedostamalla ja oppimalla voimme vaikuttaa ainutlaatuiseen elämysmaailmaamme. Voimme muokata oman elämämme käsikirjoitusta jonkin verran ja ottaa vastuun siitä, mitä meillä tapahtuu. Se on hyvä vaihtoehto muiden tai maailman syyttämisen sijaan. Näin meille avautuu runsaampi valikoima vaihtoehtoja.


Työpaikan konfliktitilanne


Työpaikalla syntynyt konflikti oli päättymässä potkuihin. Asiakkaan lähiesimies yritti painostaa asiakasta psykiatrin vastaanotolle saadakseen tämän hakemaan lääkkeitä (ja päästäkseen eroon työtekijästä). Autoin asiakasta vahvistamaan itseään, niin ettei lääkkeitä tarvittu. Samalla hän oppi pitämään paremmin puolia.


Nykyhetkessä elämisen arvo


Painajaisista kärsinyt asiakas eli menneisyydessä, jopa “entisessä elämässä”. Terapian aikana hän oppi vähitellen erottamaan sen, millaista on elää menneisyydessä ja tulevaisuudessa verrattuna nykyhetkeen. Hän ymmärsi, että nykyhetkessä on ravitsevampi ympäristö (ihmiset, asiat tässä ja nyt, aistillinen kokeminen) .


Pariterapialla lisää merkityksellisyyttä suhteeseen


Pariskunta, joka oli jo vuosia vältellyt keskinäistä välienselvittyä, oppi terapiassa havainnoinnin ja paremman kommunikaation avulla palauttamaan suhteeseensa merkityksellisyyden kokemuksen. Pariterapian aikana he oivalsivat, että usein jo kommunikaatiotaitojen oppiminen ja käyttäminen riittää ongelmien ratkaisemiseen.


Uskonnon kapeuttavasta vaikutuksesta vapauteen


Vahvasti uskossa oleva asiakas pelkäsi, että terapeutti riistää hänen uskontonsa. Terapian aikana hän oppi, että oli tulkinnut dogmeja tavalla, joka ei palvellut häntä. Päinvastoin, dogmit pienensivät hänen tilaansa olla ja kokea elämää. Terapian aikana hän oppi ottamaan riittävästi tilaa itselleen. Elämästä tuli muutakin kuin vain pärjäämistä.


Ihmissuhdeongelmissa auttaminen


Asiakkaan, nuoren naisen, äiti oli hiljattain kuollut ja hänen muut ihmissuhteensa etäisiä. Asiakas ei ollut surrut tapahtunutta, vaan etsi tukea suhteista, jotka olivat hänelle epäsuotuisia. Terapian aikana hän kävi läpi äitinsä kuolemaa ja siihen liittyvää menetystä. Vähitellen hän oppi hakeutumaan lämpimiin ja ravitseviin ihmissuhteisiin. Toisten mielipiteiden ja (kuviteltujen) odotusten painoarvo pieneni.  


***


Asiakas, joka oli joutunut ottamaan vastuun liian aikaisin teini-ikäisenä, oli ulkoiselta rooliltaan aikuinen, mutta sisäisesti pieni poika. Suhde muihin ihmisiin oli tästä ristiriidasta johtuen kontrolloitu. Ihmissuhteet koostuivat lähinnä ryyppykavereista. Terapian aikana hän oppi tiedostamaan ja integroimaan sisäisen kokemuksen eri osa-alueet. Olemus muuttui joustavammaksi ja elävämmäksi.


Juurettomuus


Asiakas oli katkaissut välit sukuunsa vanhempiensa käytöksestä johtuen. Hän oli voimakkaasti eristäytynyt ja koki itsensä juurettomaksi. Omassa kuplassa eläminen oli yksinäistä ja ahdistavaa. Terapian aikana asiakas oppi luomaan ja arvostamaan ihmissuhteita. Hän ymmärsi, että suhteet kasvavat huomiosta.


***  


Henkilö oli asunut monissa kaupungeissa ja maailman kolkissa, vailla juuria. Hän ei tiedostanut riittävästi miten paljon sen sorttinen elämä oli katkaissut suhteita, jotka olivat olleet hänellä merkitseviä. Kuuntelemalla itseään ja muita monipuolisemmin hän oppi miten asettua paikallaan. Asettautumisen vuoksi hän saatto opiskella asioita, joista piti ja nauttia elämästään suhteessa muihin.


Hyväksymisen kautta kohti ravitsevampaa elämää


Erittäin älykäs, mutta tunteistaan vieraantunut asiakas oli päässyt opinnoissaan pitkälle, kun hänen energiansa saattaa väitöskirja päätökseen loppui. Asiakkaan olemus oli hajanainen ja hän unelmoi boheemista elämästä, joka oli hänen mielikuvissaan paljon parempi kuin nykyelämä. Idea ”parhaasta elämästä” oli tuhoamassa hänet.  Terapiassa hän ymmärsi mikä todella vetoaa häneen kehon ja koko olemuksen tasolla, ei vain mielikuvituksessa.


***


Asiakas oli nuorehko, rohkea yrittäjä, joka ajatteli että hänen olisi pitänyt olla kalastaja. Se oli hänen mukaansa paras vaihtoehto terveelliseen ja eettiseen elämään tässä ”pahassa” ja saastuneessa maailmassa. Idea elämisestä kaukana ihmisyhteisöistä ei kuitenkaan sopinut yhteen hänen muiden tarpeidensa kanssa. Terapian aikana hän tiedosti "pitäisi"-maailman ja sen maailman, jossa parhaillaan eli. Maailmat lähentyivät toisiaan ja tulivat helpommin integroitaviksi.


Vakavasti sairaan puolison kanssa eläminen


Asiat olivat kehittyneet niin vaikeiksi, että asiakas oli antamassa kaiken vaikeasti vammautuneelle puolisolleen. Hän oli satsannut kumppaninsa hoitoon niin paljon, että hänen oma elämänsä oli kutistunut psyykkisesti, fyysisesti ja emotionaalisesti. Terapiassa asiakas oppi, että voisi auttaa kumppaniaan paremmin ravitsemalla itseään riittävästi, marttyyriksi tulemisen sijaan.Palvelut